Golden Land
  • Căn hộ 1709 Gold Tower - CH9

CĂN HỘ 09 TẦNG 17: DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG 141.1 m2 (THÔNG THỦY 130.1 m2)

Căn hộ 1709 Gold Tower - CH9