Golden Land
  • Căn hộ 2310 Gold Tower - CH10

CĂN HỘ 10 TẦNG 23: DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG 114.1 m2 (THÔNG THỦY 103.8 m2)

Căn hộ 2310 Gold Tower - CH10