Golden Land
  • Căn hộ 2707 Gold Tower - CH7

CĂN HỘ 07 TẦNG 27: DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG 139.5 m2 (THÔNG THỦY 128.9 m2)

Căn hộ 2707 Gold Tower - CH7