Golden Land
  • Căn hộ 2906 Gold Tower - CH6

CĂN HỘ 06 TẦNG 29: DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG 100.6 m2 (THÔNG THỦY 91.2 m2)

Căn hộ 2906 Gold Tower - CH6