Golden Land
  • Căn hộ 3302 Gold Tower - CH2

CĂN HỘ 02 TẦNG 33: DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG 121 m2 (THÔNG THỦY 110.2 m2)

Căn hộ 3302 Gold Tower - CH2