Golden Land
  • Căn hộ 2301 Gold Tower - CH1

CĂN HỘ 01 TẦNG 23: DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG 114.1 m2 (THÔNG THỦY 103.8 m2)

Căn hộ 2301 Gold Tower - CH1