Golden Land
  • Căn hộ 3304 Gold Tower - CH4

CĂN HỘ 04 TẦNG 33: DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG 118.8 m2 (THÔNG THỦY 108.1 m2)

Căn hộ 3304 Gold Tower - CH4