Golden Land
  • Căn hộ 2103 Gold Tower - CH3

CĂN HỘ 9 TẦNG 21: DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG 125.4 m2 (THÔNG THỦY 113.5 m2)

Căn hộ 2103 Gold Tower - CH3