Golden Land
  • Căn hộ 1708 Gold Tower - CH8

CĂN HỘ 08 TẦNG 17: DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG 125.4 m2 (DIỆN TÍCH THÔNG THỦY 113.5 m2)

Căn hộ 1708 Gold Tower - CH8